David Szeto

Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_03 Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_04 Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_05 Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_06 Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_07 Severafrahm_david_szeto_aw12_scarves_ikat_leopard_180_ocer_pink_08

Autumn Winter circa 2012 Scarves

Collection: AW12 Scarves